ΚΥ.ΣΟ.Α: Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών με αναπηρίες στην κοινότητα είναι ιδιαίτερα χαμηλό

Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών με αναπηρίες στην κοινότητα είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε όλους τους τομείς της ζωής, αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.

Σημειώνει ότι τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρίες κωδικοποιούνται στις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Προσθέτει ότι «παρά την κύρωση από τη χώρα μας των πιο πάνω Διεθνών Συμβάσεων στις 27 Ιουλίου, 2011 και 7 Μαρτίου, 2017, αντίστοιχα, τα ζητήματα των κοριτσιών και των γυναικών με αναπηρίες δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πολιτείας με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν τα ανθρώπινα τους δικαιώματα και να υφίστανται διακρίσεις και ανισότητες και γενικά να ζουν αποκλεισμένες από την κοινωνία και στο περιθώριο».

Όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία, ο αποκλεισμός αυτός παρουσιάζεται αρχής γενομένης από την εκπαίδευση (ιδιαίτερα την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση), ενώ είναι ιδιαίτερα εμφανής στην εργασία και την απασχόληση, τη συμμετοχή τους στην πολιτική και δημόσια ζωή και την κοινότητα ευρύτερα.

Σημειώνει ότι «η έλλειψη δομών, υπηρεσιών και η μη υλοποίηση κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών και μέτρων όπως αυτά υλοποιούνται στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στη χώρα μας, για γυναίκες με αναπηρίες που ζουν μόνες ή τις γυναίκες που έχουν παιδιά με αναπηρίες και ζουν μόνες, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες μεταφορών, φροντίδας, εποπτείας και συνοδείας παιδιών, παροχή κινήτρων για απασχόληση ή ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα ενδυνάμωσης και επιμόρφωσης, ενισχύει ακόμα περισσότερο την απομόνωση και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό».

Όσον αφορά δε τη σεξουαλική ζωή των κοριτσιών και των γυναικών με αναπηρίες, η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη λόγω κυρίως της έλλειψης ενημέρωσης και ορθής και κατάλληλης πληροφόρησης τους.

«Η απουσία εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στη χώρα μας, εκθέτει συχνά τα κορίτσια και τις γυναίκες με αναπηρίες σε σοβαρούς κινδύνους, καθώς τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στο να καταστούν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, βίας και κακοποίησης. Συχνά η Συνομοσπονδία μας, γίνεται δέκτης ως επί το πλείστων ανώνυμων καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση, βία και κακοποίηση, βιασμό και εκμετάλλευση μερικές φορές από μέλη του στενού οικογενειακού ή φιλικού τους περιβάλλοντος ή άλλους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή», προσθέτει.

Ιδιαίτερα σοβαρή, σημειώνει η Συνομοσπονδία, είναι η κατάσταση σε ιδρυματικές δομές εγκλεισμού, όπου διαμένουν κορίτσια και γυναίκες με αναπηρίες (ψυχιατρικές εγκαταστάσεις, στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων, γηροκομεία, σπίτια στην κοινότητα κ.ά.), για τις οποίες υπάρχει πληθώρα καταγγελιών προς τη Συνομοσπονδία καθώς και τις ίδιες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η ΚΥ.ΣΟ.Α. αναφέρει ότι καταβάλλει έντονες προσπάθειες για κινητοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων για την πραγμάτωση της ισότητας των φύλων και τη σθεναρή υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες στην Κύπρο και απαιτεί από την πολιτεία όπως προχωρήσει άμεσα στη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση των γυναικών για πλήρη κοινωνική συμπερίληψη και συμμετοχή τους στην οικονομική ζωή.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.