Μέτωπο με Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα ανοίγει ο Συνεργατισμός στο ζήτημα των Μή Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων.

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ,σύμφωνα με πληροφορίες, θέτει στο μικροσκόπιό της μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων.
Τέτοιες περιπτώσεις, όπως ανέφεραν στον Άστρα καλά ενημερωμένες πηγές, διακρίνονται σχεδόν σε όλα τα πολιτειακά αξιώματα.
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, όπως μας αναφέρθηκε, έχει προειδοποιήσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα, και λίαν συντόμως υπάρχουν ενέργειες προς την εξόφληση ή προς την λύση της αναδιάρθρωσης ο Συνεργατισμός θα προχωρήσει σε λήψη νομικών μέτρων.