Οι καιροί ου μενετοί!

Του Κώστα Κατσώνη*

Η εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης την οποία κατέχει ένας πολιτικός ηγέτης ή άλλος κρατικός αξιωµατούχος, προς ίδιον όφελος, αποτελεί εξόφθαλµη και ασύγγνωστη παρατυπία και παρανοµία, συνταγµατικά διατυπωµένη και καθοριζόµενη, την οποία ο νόµος ορίζει ως διαφθορά, προβλέποντας και απαιτώντας ταυτόχρονα την ανάσχεσή της και την τιµωρία όσων ενέχονται. Γιατί µόνον έτσι αποκαθίσταται το περί δικαίου νοµικό και λαϊκό αίσθηµα. Είναι µε άλλα λόγια αυτού του είδους η διαφθορά µια µορφή απροκάλυπτης κατάχρησης εξουσίας, η οποία όταν γίνεται µάλιστα ανεκτή και κατ’ εξακολούθησιν ή κατά συρροή, υποσκάπτει τα θεµέλια της πολιτείας και της δηµοκρατικής νοµιµότητας, όπως από αρχαιοτάτων χρόνων, στην Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία του Περικλή, έχει οριστεί και θεσπιστεί (5ος π.Χ. αιώνας).

Η πιο πάνω αναφορά υπό άλλες συνθήκες θα αποτελούσε µια καταγραφή που ανήκει στη σφαίρα της φιλοσοφικής σκέψης και του πολιτικού προβληµατισµού. Όταν όµως στον τόπο µας έχουµε ξεφύγει εντελώς από τις θεωρητικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις και ρητορικές και έχουµε πλέον όχι µόνο «ήχο και εικόνα», αλλά και τεκµηριωµένες ενδείξεις και αποδείξεις, µε βάση σχετικές έρευνες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Γενικής Εισαγγελίας, διερωτόµαστε τι άλλο θα πρέπει να αναµένουµε εκτός από την ανάληψη των ευθυνών από όσους εµπλέκονται, ώστε να διευκολυνθεί η ανακριτική διαδικασία και να επέλθει η αναγκαία κάθαρση. ∆ιαφορετικά, είναι προφανές ότι οδεύουµε πλέον σε µία στρεβλή και επικίνδυνα ισοπεδωτική αντίληψη περί δηµοκρατίας, η οποία οδηγεί στον αυταρχισµό, στην αλαζονική άσκηση της εξουσίας και συνεπακόλουθα σε ακόµα µεγαλύτερη διολίσθηση σε πρακτικές που υποσκάπτουν και ευτελίζουν τη δηµοκραική νοµιµότητα (βλ. π.χ. τη συνέχιση της δίωξης ενός καταξιωµένου καλλιτέχνη και εκπαιδευτικού, του οποίου αµφισβητήθηκε το δικαίωµα στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και τώρα διερευνάται πλέον το «εθνικό του φρόνηµα!»).

Ιδιαίτερα σήµερα, καθώς βιώνουµε το τρίτο κύµα της πανδηµίας του νέου κορονοϊού, έχοντας την αίσθηση της εξόφθαλµης πλέον κρατικής απρονοησίας και της έλλειψης επαρκούς σχεδιασµού, τόσο στο εµβολιαστικό πρόγραµµα -που προχωρεί µε ρυθµούς χελώνας- όσο και στο καίριο θέµα της προστασίας της υγείας των πολιτών και της διασφάλισης της αναγκαίας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, δεν έχουµε την πολυτέλεια της διαφθοράς, της διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος και του αθέµιτου πλουτισµού πολιτικά εκτεθειµένων προσώπων, την ίδια ώρα που µεγάλη µερίδα των πολιτών δυσπραγεί εξαιτίας της πανδηµίας, του εκγλεισµού και της συνακόλουθης ανεργίας και οικονοµικής κρίσης.

Στις κρίσιµες µάλιστα στιγµές που διέρχεται ο τόπος, εν αναµονή της νέας πενταµερούς διάσκεψης για την Κύπρο, υπό την αιγίδα του Γ.Γ. των Ηνωµένων Εθνών, είναι επιτακτική αναγκαιότητα να επέλθει το συντοµότερο η επιβαλλόµενη κάθαρση στα θέµατα διαφθοράς, ώστε λαός και ηγεσία να επικεντρωθούµε στο πώς προωθούµε τον κύριο και βασικό µας στόχο: την επανένωση της µοιρασµένης πατρίδας µας, µέσα από µια συµφωνηµέη λύση, που να διασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη και το µέλλον αυτού του δύσµοιρου τόπου και του µάρτυρα λαού µας! Οι καιροί ου µενετοί και η Ιστορία θα είναι αµείλικτη µαζί µας, αν µε τις πράξεις και τις παραλείψεις µας οδηγήσουµε την πατρίδα µας στην οριστική διχοτόµηση και την αναπότρεπτη, µακροπρόθεσµα, πλήρη τουρκοποίηση!

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.