Παγίδες με ιδιωτικοποιήσεις, εργασιακά και εκποιήσεις στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Έλα στο Google News
  • Η εκταµίευση των κονδυλίων θα γίνεται σταδιακά, ενώ θα υπάρχουν συνεχείς αξιολογήσεις και ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα. ∆ηλαδή θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως την εποχή του µνηµονίου.
  • Προωθείται η ανάθεση του ΧΑΚ σε στρατηγικό επενδυτή, ενώ δεν αποκλείεται να επιχειρηθεί η ιδιωτικοποίηση και άλλων οργανισµών, όπως η CYTA η οποία αποτελεί διαχρονικά τον διακαή πόθο του ∆ΗΣΥ.
  • Προωθούνται ευέλικτες µορφές απασχόλησης τόσο για τον ιδιωτικό τοµέα όσο και το δηµόσιο.
  • Προωθείται νέο πλαίσιο αξιολόγησης των εργαζόµενων στο δηµόσιο και δεύτερο σύστηµα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
  • Επανέρχεται η ενοποίηση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταµείων και προωθείται η µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Προωθείται η δηµιουργία µητρώου για τις οφειλές πολιτών και εταιρειών στο κράτος.

 

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Παγίδες σε θέματα όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, τα εργασιακά και οι εκποιήσεις, περιλαμβάνει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το σχέδιο ετοιμάστηκε από την κυβέρνηση και εγκρίθηκε από την Κομισιόν, η οποία προχώρησε ήδη στην εκταμίευση 157 εκατ. ευρώ με τη μορφή προχρηματοδότησης προς την Κύπρο. Η χώρα αναμένεται να λάβει συνολικά 1,2 δισ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 200 εκατ. ευρώ σε δάνεια. Παρά ταύτα, πολλά ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο παραμένουν σε γκρίζα ζώνη.

Σημειώνεται ότι η εκταμίευση των κονδυλίων θα γίνεται σταδιακά, ενώ θα υπάρχουν συνεχείς αξιολογήσεις και ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία περίπου που ακολουθήθηκε την εποχή της Τρόικας, με τη διαφορά ότι αντί μνημόνιο θα ονομάζεται Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας.

Ζητήματα σε γκρίζα ζώνη

Τα ζητήματα τα οποία παραμένουν σε γκρίζα ζώνη και αναμένεται να συζητηθούν περισσότερο είναι τα ακόλουθα:

• Εισαγωγή́ πράσινης φορολογίας. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τι θα περιλαμβάνει. Επισημαίνεται επίσης ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει κατατεθεί στην Κομισιόν, το σχετικό νομοσχέδιο πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους.

• Ανεξαρτητοποίηση του Κυπριακού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (TSOC) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό και την προώθηση της υιοθέτησης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και εισαγωγή συστήματος διαχείρισης αγοράς για τη διευκόλυνση του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό. Σημειώνεται ότι το θέμα συζητήθηκε ξανά την εποχή του μνημονίου. Μάλιστα, η κυβέρνηση το ενέταξε τότε κάτω από τις ιδιωτικοποιήσεις.

• Σύσταση επενδυτικού ταμείου μετοχικού κεφαλαίου (Equity Fund), με δημόσια χρηματοδότηση, για τη στήριξη των ΜμΕ, με έμφαση στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση ενέταξε στο υπό αναφορά κεφάλαιο την ανάθεση του ΧΑΚ σε στρατηγικό επενδυτή́. Δεν αποκλείεται ωστόσο να επιχειρηθεί η ιδιωτικοποίηση και άλλων οργανισμών, όπως η CYTA η οποία αποτελεί διαχρονικά τον διακαή πόθο του ΔΗΣΥ.

• Ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ποιους εργαζομένους θα αφορά και κατά πόσο θα επηρεαστούν δικαιώματα των εργαζομένων.

• Προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης με τη μορφή τηλεργασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών, θα υπάρξει Σχέδιο Επιδότησης. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο ποιους εργαζομένους θα αφορά. Επισημαίνεται επίσης ότι το υπό αναφορά θέμα εντάχθηκε στις μεταρρυθμίσεις και για το σκοπό αυτό δεσμεύτηκε κονδύλι ύψους 4 εκατ. ευρώ. Ακόμη, επισημαίνεται ότι για το θέμα της τηλεργασίας ξεκίνησε ήδη διάλογος στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να κατατεθούν οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων.

• Εισαγωγή νέου πλαισίου για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι για το υπό αναφορά θέμα καθώς και το ευρύτερο κεφάλαιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας κατατέθηκαν το 2019 τρία νομοσχέδια στη Βουλή τα οποία παρέμειναν σε εκκρεμότητα, αφού κατά την εξέτασή τους εντοπίστηκαν σοβαρά λάθη και παραλείψεις.

• Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.

• Εξορθολογισμός του συστήματος βάρδιας μέσω της εφαρμογής ενός εκ περιτροπής συστήματος το οποίο θα διασυνδεθεί με το μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (σύστημα ERP) του Γενικού Λογιστηρίου.

• Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων. Σημειώνεται ότι ο Έφορος Ταµείων Προνοίας προχώρησε πρόσφατα -κατόπιν εντολής της κυβέρνησης και χωρίς κοινωνικό διάλογο- στην έκδοση οδηγίας, µε την οποία ανοίγει ο δρόµος για µεταφορά αποταµιεύσεων των εργαζοµένων από τα Ταµεία Προνοίας σε αµφιλεγόµενα ασφαλιστικά προϊόντα, ιδιωτικών εταιρειών. Επισημαίνεται επίσης ότι το υπό αναφορά θέμα ενέχει πολλούς και σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζομένους.

• Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι για το σκοπό αυτό έχουν περιληφθεί 10 εκατ. ευρώ στο Σχέδιο Ανάκαμψης. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της.

• Εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου για τις Τοπικές Αρχές. Πρόκειται για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συζήτηση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

• Αστικός αναδασμός (urban land consolidation). Όπως αναφέρεται, θα γίνει πολεοδομικός ανασχεδιασμός για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της γης.

• Σύσταση νέου φορέα – Αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η συζήτηση του θέματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

• Ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για Διαχείριση Κρίσεων στα Πιστωτικά Ιδρύματα, βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας και εισαγωγή νέου νομικού πλαισίου και μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Σημειώνεται ότι τα τρία πιο πάνω θέματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το κεφάλαιο των εκποιήσεων.

• Δημιουργία μητρώου για τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις/οφειλές (π.χ. φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, τέλη δημοτικών Αρχών) όλων των οντοτήτων (φορολογούμενων πολιτών, εταιρειών, αυτοεργοδοτούμενων, σωματείων κ.τ.λ.) προς το κράτος. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει ακόμη ποιοι θα έχουν πρόσβαση στο μητρώο και πώς θα αξιοποιούν τις πληροφορίες τις οποίες θα λαμβάνουν. Δηλαδή κατά πόσο θα έχουν πρόσβαση στο μητρώο μόνο κυβερνητικές υπηρεσίες ή/και ιδιωτικοί φορείς, όπως οι τράπεζες.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.