Πέραν των 400 ατόμων εξυπηρέτησε το Solidarity Network στη Λευκωσία από την ημέρα λειτουργίας του

Solidarity Network Nicosia In Action

Πέραν των τετρακοσίων ατόμων εξυπηρέτησε από την 1η Μαρτίου του 2021 μέχρι Νοέμβριο του 2022 το «Solidarity Network Nicosia In Action», το οποίο υλοποιείται από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός διευρυμένου Δικτύου Αλληλεγγύης, μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου ολιστικών, κοινωνικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών των ευάλωτων και μειονεκτούντων ομάδων της Λευκωσίας, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.

Όπως αναφέρθηκε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο απολογισμός της πρώτης φάσης του έργου, το Δίκτυο ξεκίνησε με την υπογραφή Μνημονίων συνεργασίας, αρχικά με 34 κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, Σωματεία και Ιδρύματα με αξιόλογο έργο προς τον άνθρωπο και αναπτύχθηκε ραγδαία, απαριθμώντας σήμερα 58 μέλη.

Ο Λειτουργός του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, Μάριος Αργυρού, παρουσίασε αναλυτικά τους στόχους που τέθηκαν εξαρχής, αλλά και αριθμητικά και οικονομικά δεδομένα αναφορικά στο διάστημα της πρώτης φάσης υλοποίησης του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Σημειώνεται ότι το Solidarity Network παρέχει υπηρεσίες ψυχολόγων, νομικών συμβούλων, συμβούλων οικογενειακού προϋπολογισμού, συμβούλων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, φροντιστές για παροχή υπηρεσίας κατ’ οίκων φροντίδας βρεφών και νηπίων, ενώ εξυπηρετεί παραπέμποντας άτομα σε συνεργαζόμενους φορείς του Δικτύου Αλληλεγγύης.

Δικαιούχοι στο Δίκτυο είναι ενήλικοι και ανήλικοι που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα μονογονεϊκές οικογένειες, κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού, αιτητές ασύλου, μετανάστες, άτομα με αναπηρίες, αποφυλακισθέντες και άστεγους, ενώ η παροχή των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προσφέρεται δωρεάν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως παρουσιάστηκαν από τον κ. Αργυρού, σε σχέση με το τι έχει επιτευχθεί από 1η Μαρτίου του 2021 μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, έχουν συνυπογραφεί 50 μνημόνια συνεργασίας με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα, ενώ έχουν γίνει στα μέλη του Δικτύου 112 παραπομπές ατόμων, που εξυπηρετήθηκαν ή εξυπηρετούνται παράλληλα με τις υπηρεσίες του Solidarity Network και από άλλες οργανώσεις μέλη του Δικτύου.

Επίσης, όπως ανέφερε το ίδιο διάστημα εξυπηρετήθηκαν 6 παιδιά ηλικίας 2 μέχρι 4 ετών με κατ’ οίκον φροντίδα, ενώ διενεργήθηκαν 28 βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή πέραν των 250 ατόμων.

Εξάλλου, ο κ. Αργυρού είπε ότι ο χώρος παραχωρήθηκε 15 φόρες σε 12 διαφορετικούς Οργανισμούς, που χρειάστηκαν το χώρο για εργαστήρια, συναντήσεις, διαλέξεις και γενικότερα δράσεις που είχαν προγραμματισμένες να γίνουν.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν εξυπηρετηθεί 437 άτομα σε αυτή την περίοδο, με τη ναυαρχίδα των υπηρεσιών να αφορά στην ψυχοκοινωνική στήριξη, το ποσοστό της οποίας ανέρχεται στο 50% των ατόμων, που έλαβαν υπηρεσίες από το Solidarity Network Nicosia In Action.

Επιπλέον, όπως καταγράφουν τα στοιχεία, 20% των ατόμων έλαβαν υπηρεσίες για οικογενειακό προϋπολογισμό, 12% υπηρεσίες Νομικής Συμβουλευτικής και 17% υπηρεσίες Συμβουλευτικής Απασχόλησης.

Εξάλλου, τα 437 άτομα έλαβαν 2.657 ώρες υπηρεσίας, με την ψυχοκοινωνική στήριξη να ανέρχεται στο 80% και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες να κατέχουν μικρότερα ποσοστά στο μερίδιο των συνολικών ωρών, που παρείχε το Δίκτυο.

Το εύρος των ηλικιών που έχουν εξυπηρετηθεί αφορά ανήλικους με το ποσοστό να φτάνει το 8%, το 18% αφορούσε ηλικίες 18 ετών μέχρι 25 ετών, το 23% αφορούσε ηλικίες 25 ετών με 35 ετών, ενώ οι ηλικίες 36 ετών έως 45 ετών και 45 ετών μέχρι 65 ετών αποτελούν το 22% και 24 %, αντίστοιχα. Το ποσοστό ατόμων που εξυπηρετήθηκαν και αφορά ηλικιωμένους άνω των 66 ετών κυμαίνεται γύρω στο 5%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα άτομα που έχουν εξυπηρετηθεί προέρχονται από 34 διαφορετικές εθνικότητες με το 42% αυτών των ατόμων να προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ και το 58% να είναι από χώρες της ΕΕ, με την πλειοψηφία που εξυπηρετήθηκε να προέρχεται από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, η Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Α’ του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριάννα Παπαδοπούλου, ενώ την Πρέσβειρα της Νορβηγίας, Lajla Brandt Jakhelln, εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της αποστολής της Πρεσβείας, Christian Halvorsen.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας και Πρόεδρος του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, σε σύντομο χαιρετισμό του, ανέπτυξε τη φιλοσοφία και το όραμα του Δήμου Λευκωσίας για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται και στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα, είπε πως «για πρώτη φορά στην πορεία των Τοπικών Αρχών στην Κύπρο, το 2021 ξεκίνησε η υλοποίηση ενός προγράμματος το οποίο, εκτός από την προσφορά πολύπλευρων καινοτόμων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, επιχειρεί να διαμορφώσει ένα μοντέλο διασύνδεσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου με την κοινωνία των πολιτών και με κρατικές υπηρεσίες».

Σε σύντομο χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, η οποία εκπροσωπήθηκε από τη Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών Α’ του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριάννα Παπαδοπούλου, τόνισε πως «ο Δήμος Λευκωσίας, κατανοώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, δραστηριοποιείται στην κάλυψη νέων αναφυόμενων αναγκών, παρέχοντας υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες αυτές».

Πρόσθεσε ότι «μέσα από το έργο Solidarity Network δημιουργήθηκε ένα δικτύο αλληλεγγύης, με σκοπό την ολιστική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που ταλανίζουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού», για να σημειώσει ότι «η δράση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, αφού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ανάμεσα στις οποίες, η παροχή ψυχοκοινωνικής και επιχειρηματικής στήριξης, συμβουλευτική καριέρας και οικογενειακού προϋπολογισμού και κατ’ οίκον φροντίδα παιδιών και νηπίων».

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να προσφέρουν πολλά, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα εξακολουθήσει να επιδεικνύει αμείωτο ενδιαφέρον προς τα προγράμματα τέτοιου είδους και θα βρίσκεται δίπλα για να παρέχει στήριξη, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων προγραμμάτων.

Εκπροσωπώντας την Πρέσβειρα της Νορβηγίας, Lajla Brandt Jakhelln, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της αποστολής της Πρεσβείας, Christian Halvorsen, είπε πως «η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά όλοι μας αξίζουμε σεβασμό και μια θέση στην κοινωνία μας».

Αναφερόμενος στο Solidarity Network Nicosia In Action, είπε πως «στοχεύει στο να πράξει ακριβώς αυτό», για να σημειώσει πως «το προσωπικό και όλοι οι οργανισμοί που εργάζονται από αυτόν τον κόμβο επιτελούν ένα εμπνευσμένο έργο».

Το έργο υλοποιείται από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και συγχρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό της Νορβηγίας (85%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (15%) για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2021.

Πρόσφατα, μάλιστα, σε αναγνώριση των πολύ θετικών αποτελεσμάτων του έργου, εξασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση 200.000 ευρώ, η οποία διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Solidarity για ακόμη 17 μήνες.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy