Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας

Στο πλαίσιο αυτής της Ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίστηκε, την Τετάρτη 15 Σεπτεµβρίου, η Έκθεση που αφορά την κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ – Ρωσίας. Η Έκθεση ψηφίστηκε εν µέσω των ήδη τεταµένων σχέσεων Ρωσίας – ΕΕ, οι οποίες έχουν εκτραχυνθεί την τελευταία δεκαετία αφού η ΕΕ καταλογίζει στη Ρωσία την ευθύνη για τα γεγονότα στην Κριµαία το 2014 και τη στρατιωτική της εµπλοκή στη Συρία. Επιπρόσθετα η ΕΕ, συνταυτισµένη µε το αµερικανικό αφήγηµα, κατηγορεί τη Ρωσία για εκστρατείες παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και διάφορες απόπειρες παρέµβασης στις δηµοκρατικές διαδικασίες της ∆ύσης.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΗ Έκθεση, ως εκ τούτου περιλαµβάνει προβληµατικά στοιχεία όπως οι αναφορές σε «υβριδικές απειλές», οι οποίες αποτελούν µέρος µιας εκστρατείας για την ποινικοποίηση κάθε µορφής ρωσικής παρουσίας στην ΕΕ (π.χ. µέσω των µέσων ενηµέρωσης) και, φυσικά, προτείνει περαιτέρω συνεργασία µε το ΝΑΤΟ και αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και της παρουσίας στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ.

Επιπρόσθετα, λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία θα πραγµατοποιήσει νοµοθετικές εκλογές στις 19 Σεπτεµβρίου, η Έκθεση υποδεικνύει ένα σενάριο µη αναγνώρισης των αποτελεσµάτων. Καθορίζει µια σειρά ενεργειών που πρέπει να ληφθούν σε αυτό το πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης και της συνεργασίας µε εσωτερικές δυνάµεις/παράγοντες στη χώρα και τον καθορισµό ενός πακέτου οικονοµικών οφελών που θα χορηγούνταν στη Ρωσία στην περίπτωση εκλογής µιας κυβέρνησης που θα είναι ευθυγραµµισµένη µε τα συµφέροντα της ΕΕ.

Επί της ουσίας, η Έκθεση δεν αξιολόγησε το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις στρατευµάτων στα σύνορα ΕΕ – Ρωσίας σε συνδυασµό µε τις κυρώσεις από το 2014 αποδείχθηκαν ζηµιογόνα εργαλεία όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Είχαν επίσης άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και οδήγησαν σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο στρατιωτικής αντιπαράθεσης εντός της Ευρώπης που δεν είχε παρατηρηθεί για δεκαετίες. Αντί να αξιολογεί αυτή την αποτυχία, η Έκθεση επιµένει στη διατήρηση και αύξηση αυτού του πλαισίου και υποστηρίζει επίσης τη µόνιµη δέσµευση όλων των πιθανών διπλωµατικών διαύλων µε τη Ρωσία. Ζητά επίσης την αναστολή κοινών έργων όπως ο αγωγός Nord Stream II.

Η Οµάδα της Αριστεράς κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Έκθεσης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στόχευσε στην κατάθεση/προώθηση ενός εναλλακτικού µοντέλου σχέσεων µε τη Ρωσία, τον µεγαλύτερο γείτονα της ΕΕ, βασισµένο στον διάλογο. Σηµείωνε ότι η πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας χρειάζεται επαναξιολόγηση.

Οι αυξανόµενες εντάσεις και η πολιτική και στρατιωτική αντιπαράθεση που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα πολιτική θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Τόνιζε ότι η ΕΕ πρέπει να βασίζει την εξωτερική της πολιτική στις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της µη παρέµβασης στις εσωτερικές υποθέσεις, και να άρει όλες τις κυρώσεις που δεν έχουν συµφωνηθεί στο µόνο νόµιµο φόρουµ, το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό, και η άµεση αποµάκρυνση των στρατευµάτων του ΝΑΤΟ από το ευρωπαϊκό έδαφος προκειµένου να σταµατήσει η στρατιωτική κλιµάκωση στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, είναι ο µόνος τρόπος επίλυσης των συγκρούσεών µας µέσω πολιτικού διαλόγου. Για τούτο, έχει θεµελιώδη σηµασία η αποκατάσταση του διαλόγου και η εξοµάλυνση του εµπορίου.

∆υστυχώς το κλίµα και η γλώσσα που επικράτησε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ανάγκασε την Οµάδα της Αριστεράς να καταθέσει Θέση Μειοψηφίας στο επίπεδο της επιτροπής στο πλαίσιο της οποίας κατέθεσε τις θέσεις της.

Ως αποτέλεσµα, οι όποιες, λίγες, θετικές αναφορές που υπάρχουν στην έκθεση προήλθαν εν µέρει από τροπολογίες της Οµάδας της Αριστεράς και εστίασαν (α) στην ανάγκη αύξησης της συνεργασίας στην Αρκτική και την αποφυγή στρατιωτικοποίησής της, (β) στην ανάγκη συνεργασίας σε κοινές προκλήσεις όπως η κλιµατική αλλαγή, (γ) στην ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωµάτων των ΛΟΑΤΚΙ και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.