Αφορά εργαζομένους σε δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Σχέδιο πρόωρης οικειοθελούς αφυπηρέτησης χωρίς αναλογιστική μείωση στη σύνταξη και στο εφάπαξ, το οποίο αφορά τους εργαζομένους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κατέθεσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Το σχέδιο αφορά όσους εργαζομένους αναμένεται να συμπληρώσουν μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 τουλάχιστον 400 μήνες συντάξιμης υπηρεσίας ή τους υπολείπονται μέχρι πέντε χρόνια για να συμπληρώσουν την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (65ο έτος).

Η ημερομηνία έναρξης του σχεδίου αναμένεται να καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το σχέδιο είναι εφάπαξ και αφορά όσους θα υποβάλουν αίτηση εντός 45 ημερών και νοουμένου ότι αυτή θα εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η ημερομηνία αποχώρησης όσων θα ενταχθούν στο σχέδιο «δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31ης Αυγούστου 2020», με εξαίρεση τους καθηγητές και τους δασκάλους οι οποίοι θα «συνεχίσουν να υπηρετούν μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020».

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Οκτώβριο ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων ανήλθε στα 43.218 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 17.270 εργάζονται στη δημόσια υπηρεσία, 13.350 στην εκπαιδευτική υπηρεσία και 12.598 στις δυνάμεις ασφαλείας. Επίσης το ωρομίσθιο προσωπικό ανέρχεται στα 8.663 πρόσωπα.

Στοιχεία

Σημειώνεται ότι από τους 43.218 οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο, οι 28.487 είναι μόνιμοι, ενώ οι υπόλοιποι 14.731 είναι έκτακτοι.

Όσον αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το δεύτερο τρίμηνο ο αριθμός των εργαζόμενων στους ημικρατικούς οργανισμούς ανήλθε στα 6.000 πρόσωπα, ενώ ο αριθμός των εργαζόμενων στις Τοπικές Αρχές ανήλθε στα 4.162 πρόσωπα (3.042 στα δημαρχεία και 1.120 σε άλλες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Άλλες ρυθμίσεις

Εν τω μεταξύ το νομοσχέδιο επιφέρει ορισμένες αλλαγές στη νομοθεσία, οι οποίες αφορούν τα άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας, την τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής αναγκαστικής αφυπηρέτησης, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής τερματισμού υπηρεσίας. Για τη σύνταξη χηρείας αναφέρεται ότι δικαιούχο άτομο είναι η τελευταία σύζυγος του θανόντος, ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσης του γάμου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο θανών έχει τελέσει το γάμο μετά την αφυπηρέτησή του, στις οποίες η χήρα δεν δικαιούται σε καταβολή σύνταξης χήρας, εάν δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής και παραπέμφθηκε για συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, με σκοπό να επιστρέψει στη συνέχεια πίσω στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Η συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2020, ενώ η ψήφισή του τοποθετείται χρονικά το επόμενο έτος. Σημειώνεται επίσης ότι στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει εκτίμηση όσον αφορά το δημοσιονομικό κόστος, ενώ δεν αναφέρεται ποιος είναι ο στόχος όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων οι οποίοι πρέπει να αποχωρήσουν.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου