Τα έργα που στηρίζουν τη συνοχή μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο των επενδυτικών της πολιτικών, παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογράμμισαν με ψήφισμά τους οι Eυρωβουλευτές την Τρίτη. To ψήφισμα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνέρχεται στο Στρασβούργο, με 488 ψήφους υπέρ, 90 κατά και 114 αποχές.

Στο ψήφισμα αναφέρεται πως οι «αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης», ειδικά για τις περιοχές με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μείωσαν τα περιθώρια των δημοσιονομικών πολιτικών, οδηγώντας σε περικοπές των δημόσιων επενδύσεων.
 
Πέραν από την επαρκή χρηματοδότηση των έργων, οι περιφέρειες αυτές χρειάζονται προσαρμοσμένες στρατηγικές που θα μειώσουν τις ανισότητες με τις λοιπές ευρωπαϊκές περιφέρειες και θα προσφέρουν δυναμικές προοπτικές στους πληθυσμούς τους, όπως αναφέρεται.
 
Πιο αναλυτικά οι ευρωβουλευτές ζητούν τα εξής για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν χαμηλό εισόδημα ή/και χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης: Προσδιορισμό τους σε επίπεδο NUTS III  και καλύτερη στοχοθέτηση της χρηματοδότησής τους, ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης για να μειωθεί η ανεργία και να βοηθηθούν οι νέοι να παραμείνουν στις περιοχές αυτές, εξασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πιστώσεις, βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης και των θεσμικών οργάνων τους και στήριξη των παραγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του βιώσιμου τουρισμού, της κυκλικής οικονομίας και της γεωργίας 

 Η εισηγήτρια Michela Giuffrida  δήλωσε πως «η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που αναλάβαμε το 2015 μαζί με την Επίτροπο Creţu, προκειμένου να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιφέρειες, οι οποίες επιδεινώθηκαν από την ύφεση”.

“Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι συγκεκριμένες περιφέρειες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και η στήριξή τους αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε.