Τρέχουν οι κυβερνώντες να ικανοποιήσουν άρον-άρον τα «θέλω» των εργοδοτών

Η Στρατηγική Απασχόλησης Ξένου Εργατικού ∆υναµικού προωθείται στο Υπουργικό, λίγες µέρες πριν την αλλαγή της κυβέρνησης, χωρίς διάλογο µε τις συντεχνίες

 

ΠΕΟ: Η διεύρυνση της δυνατότητας των εργοδοτών να χρησιµοποιούν φτηνό ξένο εργατικό προσωπικό διευρύνει την απορρύθµιση και µειώνει περαιτέρω την εµβέλεια των Συλλογικών Συµβάσεων

 

Του

Γιάννη Κακαρή

Μόλις µερικές µέρες πριν αποχωρήσει η παρούσα κυβέρνηση και αναλάβει η νέα, ο Υπουργός Εργασίας και η κυβέρνηση του ∆ΗΣΥ σπεύδουν να εξυπηρετήσουν και πάλι συµφέροντα των εργοδοτών προωθώντας µεγάλες αλλαγές στη στρατηγική απασχόλησης εργατών από τρίτες χώρες.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιδρούν έντονα και ζητούν να µεταφερθεί η λήψη απόφασης στη νέα κυβέρνηση, υποδεικνύοντας ότι αυτό έγινε στην περίπτωση της ΑΤΑ. Επιχειρηµατολογώντας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποδεικνύουν ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι θέσεις τους, ούτε έχει προηγηθεί επαρκής διάλογος.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται εν µέρει και από τις τοποθετήσεις των εργοδοτών, οι οποίοι µάλιστα εκφράζουν και κάποιες διαφωνίες, αν και πιέζουν ταυτόχρονα να εφαρµοστεί άµεσα η πρόταση του υπουργού.

Πριν περίπου 10 µέρες, ο Υπουργός Εργασίας απέστειλε στις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις την πρότασή του για αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένου Εργατικού ∆υναµικού (ΣΑΞΕ∆), την οποία προωθεί µε ζήλο άνευ προηγουµένου. Ενδεικτικές της αυταρχικότητας και του ζήλου που επιδεικνύει ο υπουργός, είναι οι δηλώσεις του µετά την αντίδραση των συντεχνιών. Συγκεκριµένα ανέφερε το εξής: «Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψω το Υπουργείο χωρίς να υιοθετηθεί νέα στρατηγική απασχόλησης και αυτό το µήνυµα θέλω να είναι ξεκάθαρο σε κάθε κατεύθυνση. Αυτή η κυβέρνηση έχει την εκτελεστική εξουσία µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 28 του Φλεβάρη θα εκτελώ τα καθήκοντά µου ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν πρόκειται να αναβάλω την οποιαδήποτε εκτέλεση των καθηκόντων µου και να τη δώσω στον επόµενο».

Η µετατροπή της ΣΑΞΕ∆ σε ξέφραγο αµπέλι βαφτίστηκε «φιλελευθεροποίηση»

Μεταξύ άλλων, η πρόταση προωθεί «φιλελευθεροποίηση για την εργοδότηση ξένου εργατικού δυναµικού στους τοµείς της γεωργοκτηνοτροφίας, περισυλλογής σκυβάλων, ανακύκλωσης και συναφών οικονοµικών δραστηριοτήτων».

Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα υπάρχει καµία υποχρέωση από τους εργοδότες να αποδείξουν ότι ψάχνουν, αλλά δεν βρίσκουν ντόπιο ή κοινοτικό εργατικό δυναµικό και την ίδια ώρα να µην υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθµό ξένων εργατών που δικαιούνται να εργοδοτήσουν.

Όσον αφορά τους άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και εφόσον αποδεικνύεται η έλλειψη Κυπρίων ή Ευρωπαίων που θα επιθυµούσαν να εργοδοτηθούν, προτείνεται «να καθοριστεί ποσοστό 30% του µέσου όρου του συνολικού αριθµού απασχολουµένων για την περίοδο 12 µηνών που προηγούνται της αίτησης». Μάλιστα, «το 30% θα αυξάνεται σε 50% εφόσον ο εργοδότης εφαρµόζει συµφωνηµένη κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση». Με αυτό το παραθυράκι, πλέον, οι µισοί εργαζόµενοι µιας επιχείρησης θα µπορούν να είναι ξένοι εργάτες.

Καµία διαβούλευση, «ετεροβαρείς και µονόπλευρες» αποφάσεις

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ∆ΕΟΚ ζητούν από την κυβέρνηση να παραπέµψει το θέµα στην επόµενη κυβέρνηση, ώστε να διεξαχθεί διάλογος και να µην τη δεσµεύσει µε απόφαση της τελευταίας στιγµής.

Και οι τρεις οργανώσεις σηµειώνουν ότι δεν έγινε ικανοποιητικός διάλογος, καθώς και ότι η κυβέρνηση δεν λαµβάνει υπόψιν τις απόψεις τους, αλλά µονοµερώς εξυπηρετεί τα συµφέροντα των εργοδοτών.

Όπως αναφέρει η ΠΕΟ σε ανακοίνωσή της, ο υπουργός προωθεί «ετεροβαρείς και µονόπλευρες» αποφάσεις που ικανοποιούν τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς. Προσθέτει ότι ο Υπουργός Εργασίας στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη βασικές της εισηγήσεις.

«Είναι προφανές ότι εκείνο που επιχειρείται είναι διεύρυνση της δυνατότητας των εργοδοτών να χρησιµοποιούν φτηνό ξένο εργατικό προσωπικό, κάτι που διευρύνει την απορρύθµιση και µειώνει περαιτέρω την εµβέλεια των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας», προσθέτει η ΠΕΟ.

Η ΠΕΟ καταλήγει προειδοποιώντας ότι «σε περίπτωση που προχωρήσετε σε απόφαση, οι συντεχνίες µας είναι αποφασισµένες εκεί και όπου προωθείται µονοµερώς η εν λόγω στρατηγική να λαµβάνουν µέτρα».

Εξυπηρετεί τις σκοπιµότητες και τα συµφέροντα της εργοδοτικής πλευράς

Και η ΣΕΚ αντιδρά έντονα, αναφέροντας µεταξύ άλλων ότι «το συνδικαλιστικό κίνηµα υπέβαλε συγκεκριµένες εισηγήσεις, οι οποίες δεν έτυχαν αξιοποίησης και δεν τέθηκαν ποτέ στο πλαίσιο της συζήτησης» του Υπουργείου Εργασίας. Υπογραμµίζει επίσης ότι η «χρονική επιλογή κατάθεσης της πρότασης και η επιλεκτική προώθηση ενός θέµατος που εξυπηρετεί τις σκοπιµότητες και τα συµφέροντα της εργοδοτικής πλευράς, µας προκαλεί θλίψη και προβληµατισµό».

Η ΣΕΚ προσθέτει ότι στη νέα πολιτική θα πρέπει να καθορίζονται συγκεκριµένα αυστηρά κριτήρια, κυρίως για το πότε δεν θα παραχωρούνται άδειες εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση για «οροφή» 30% έως 50% σηµειώνει ότι «χρειάζεται σοβαρή συζήτηση. Μπορεί -πιθανόν- να συζητήθηκε µε την εργοδοτική πλευρά, όµως µαζί µας δεν έγινε καµία συζήτηση».

Η ∆ΕΟΚ δεν αποδέχεται τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στη νέα ΣΑΞΕ∆, σηµειώνοντας ότι «µέχρι σήµερα δεν έγινε ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος» και ότι «δεν λαµβάνονται καθόλου υπόψιν οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης όλων των εργαζοµένων µέσω της εφαρµογής των συλλογικών συµβάσεων».

Η ∆ΕΟΚ επισηµαίνει ότι µε την προτεινόµενη στρατηγική «ενισχύεται η ανεξέλεγκτη εργοδότηση εργαζοµένων από τρίτες χώρες µε αποτέλεσµα την περαιτέρω απορρύθµιση».

Προειδοποιεί, τέλος, ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί προειληµµένες αποφάσεις και πολιτικές που ουσιαστικά µετατρέπουν την Κύπρο σε χώρα φτηνού εργατικού δυναµικού.

 

Εργοδότες: Άµεση έγκριση της πρότασης του υπουργού χωρίς κανέναν περιορισµό  

Οι εργοδοτικές οργανώσεις πιέζουν για άµεση λήψη απόφασης από την τωρινή κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι εκφράζουν µερικές διαφωνίες µε την υπουργική πρόταση. Προφανώς επειδή γνωρίζουν ότι σε ένα σηµαντικό ποσοστό εξυπηρετούνται τα θέλω τους.

Σε δηλώσεις του στη «Χαραυγή» ο ΓΓ του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, χαρακτήρισε βελτιωµένη την πρόταση του υπουργού. Το ΚΕΒΕ διαφωνεί ότι για να φτάσει µια επιχείρηση στο 50% των ξένων εργατών πρέπει να έχει συµφωνηµένη Συλλογική Σύµβαση. Επίσης, διαφωνεί ότι πρέπει να υπάρχει οροφή, µε τον κ. Τσιακκή να λέει ότι «δεδοµένου ότι έχω τηρήσει τη διαδικασία και ζήτησα να βρω Κύπριους ή κοινοτικούς εργάτες, αλλά δεν τους βρίσκω, γιατί να δικαιούµαι µόνο κατά 50% αλλοδαπούς;»

Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή διαλόγου, ανέφερε ότι «δεν κληθήκαµε να συζητήσουµε σε λεπτοµέρεια το θέµα, αλλά προκύπτει ξεκάθαρα η ανάγκη να βρεθεί άµεση λύση, καθώς φτάνουµε στη νέα τουριστική περίοδο και τα ξενοδοχεία συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Ελλείψεις επίσης υπάρχουν σε όλη την αγορά».

Από την πλευρά του ο Γ∆ της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε ότι διάλογος γίνεται εδώ και χρόνια. Σηµείωσε ότι παρά τις διαφωνίες η ΟΕΒ θέλει να προωθηθεί στο Υπουργικό η νέα Στρατηγική, «για να τελειώνουµε». Αν µεταφερθεί η απόφαση στην επόµενη κυβέρνηση, πρόσθεσε, τότε µέχρι να αναλάβει και να ενηµερωθεί από τους υπηρεσιακούς, θα χαθεί ακόµη µια χρονιά.

Επί της ουσίας υπέδειξε ότι εφόσον δεν υπάρχουν Κύπριοι ή κοινοτικοί εργαζόµενοι, δεν θα πρέπει να µπαίνουν ανώτατα όρια και περιορισµοί. Επίσης, ήγειρε θέµα ταχύτητας των διαδικασιών και γραφειοκρατίας.

 

 

Ανακόλουθοι των δικών τους αποφάσεων
Μετά την αποκάλυψη των γυναικοκτονιών από τον Νίκο Μεταξά, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως µεταφερθούν οι αρµοδιότητες για τις οικιακές βοηθούς και τις συνθήκες εργασίας τους, από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας. Την απόφαση αυτή επιβεβαίωσε πολλές φορές από τότε ο Υπουργός Εσωτερικών.
Ωστόσο, η πρόταση του Υπουργού Εργασίας για τη νέα Στρατηγική Απασχόλησης Ξένου Εργατικού ∆υναµικού δεν προωθεί ούτε την απόφαση του δικού τους Υπουργικού Συµβουλίου.
Το ζήτηµα θέτει εδώ και χρόνια και η ΠΕΟ. Στην πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι «η διαδικασία παραχώρησης αδειών εργοδότησης, όπως και γενικότερα το θέµα όρων εργασίας των οικιακών εργαζοµένων πρέπει να περάσει στο Υπουργείο Εργασίας, όπως και οι υπόλοιποι κλάδοι. Η διαχείριση των συνθηκών εργοδότησής τους, όπως και για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς εργαζοµένους, είναι θέµα εργασιακό και όχι θέµα των Υπηρεσιών Μετανάστευσης και της Αστυνοµίας».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.