Καμπανάκι για την επικίνδυνη βόμβα του επιχειρηματικού χρέους που υπάρχει στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας χτύπησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την έκθεση Corporate Bond Market Trends, Emerging Risks and Monetary Policy, ο συνολικός όγκος του επιχειρηματικού χρέους άγγιξε στα τέλη του 2019 το εκρηκτικό ποσό-ρεκόρ των 13,5 τρισ. δολαρίων.

Κινητήριος δύναμη της ανόδου ήταν η επιστροφή μεγάλων κεντρικών τραπεζών του πλανήτη, όπως η αμερικανική Fed, στη χαλαρή νομισματική πολιτική από την αρχή της περσινής χρονιάς, κάτι που διευκόλυνε περαιτέρω το δανεισμό των επιχειρήσεων μέσω της έκδοσης νέων εταιρικών ομολόγων.

Αύξηση δανεισμού

Στο σύνολο του 2019 οι επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα αύξησαν το δανεισμό τους μέσω εταιρικών ομολόγων κατά 2,1 τρισ. δολάρια. Το ποσό αυτό είναι ισοδύναμο σε πραγματικές τιμές με το ιστορικό ρεκόρ έκδοσης εταιρικών ομολόγων που σημειώθηκε το 2016, κατά 0,3 τρισ. δολάρια υψηλότερο του μέσου ετήσιου όρου που καταγράφηκε το 2008 και υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου μέσου όρου στην περίοδο 2000-07.

Ο υψηλότερος δανεισμός επιχειρήσεων μέσω της έκδοσης νέων ομολόγων και ο αυξανόμενος όγκος του επιχειρηματικού χρέους τους δεν είναι όμως το μοναδικό πρόβλημα.

Αξιολόγηση ΒΒΒ

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους πιστωτικούς κύκλους, τα ομόλογα που έχουν κυκλοφορήσει οι επιχειρήσεις διαθέτουν στην παρούσα φάση πολύ χαμηλότερη πιστωτική ποιότητα, υψηλότερες απαιτήσεις αποπληρωμής, μεγαλύτερη περίοδο ωρίμανσης και κατώτερη επενδυτική προστασία.

Περισσότερα από τα μισά (51%) νέα ομόλογα που διαθέτουν σήμερα επενδυτική διαβάθμιση έχουν αξιολογηθεί από τους οίκους με ΒΒΒ, δηλαδή τη χαμηλότερη βαθμίδα της σχετικής κλίμακας. Πριν από το κραχ του 2008, μεταξύ 2000 και 2007, μόνο το 39% του συνόλου των επιχειρηματικών ομολόγων είχαν αντίστοιχα αξιολόγηση ΒΒΒ.

Απουσία επενδυτικής διαβάθμισης

Αύξηση όμως δεν καταγράφει μόνο το ποσοστό των ομολόγων με τη χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση, αλλά και το ποσοστό των ομολόγων που δεν διαθέτουν καν πιστοληπτική αξιολόγηση. Κάθε χρονιά μετά το 2010 τουλάχιστον το 20% του συνόλου των επιχειρηματικών ομολόγων δεν διέθετε επενδυτική διαβάθμιση.
Πέρσι το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε στο 25%. Συνολικά η περίοδος αυτή -μετά το 2008- είναι η μεγαλύτερη από το 1980 που το μερίδιο των μη διαβαθμισμένων ομολόγων στο σύνολο είναι τόσο υψηλό. Υποδεικνύει ότι τα ποσοστά χρεοκοπίας σε ενδεχόμενη οικονομική επιβράδυνση θα είναι υψηλότερα απ’ ό,τι σε προηγούμενους πιστωτικούς κύκλους.
Οι μεγάλες εκδόσεις ομολόγων ΒΒΒ, μη διαβαθμισμένων ομολόγων και ομολόγων επιχειρήσεων των αναδυόμενων αγορών έχουν αποτέλεσμα τα χαμηλότερης πιστωτικής ποιότητας ομόλογα να κυριαρχούν.

Πέρσι μόνο το 30% των ομολόγων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα διέθεταν αξιολόγηση Α ή υψηλότερη. Στη συντριπτική τους πλειονότητα είχαν εκδοθεί από εταιρείες των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Ακόμη μία διαπίστωση της έκθεσης του ΟΟΣΑ είναι το γεγονός ότι το αυξανόμενο σήμερα απόθεμα εκκρεμών επιχειρηματικών ομολόγων σχετίζεται με την αύξηση των υποχρεώσεων αποπληρωμής, τόσο σε απόλυτες όσο και σχετικές τιμές.

Στα τέλη του 2019 οι εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα παγκοσμίως έπρεπε να αποπληρώσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικής αξίας 4,4 τρισ. δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια. Το πρωτοφανές αυτό ποσό αντιπροσωπεύσει το 32,4% του συνολικού ποσού των επιχειρηματικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί και βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό (25%) πριν από μια δεκαετία.

Πηγή: efsyn.gr