Αιτήσεις για υποτροφία για διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία δέχεται το ΙΚΥΑιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεκδίκηση μίας κρατικής υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας, δέχεται το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, η  υποτροφία χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και παρέχεται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE, αρμόδιου φορέα για την προώθηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Γαλλία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 434 (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 101, από τα Γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, ή από την Ιστοσελίδα http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν συστημένη, μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης7, Greg Tower, 3ος όροφος,1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019, ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλ: 22456433 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@ikyk.mof.gov.cy.