Αναζητείται… νομοσχέδιο από το 2013 για τις κολυμβητικές δεξαμενέςΤροποποιητικό νομοσχέδιο είχε σταλεί το 2013 στο ΥΠΕΣ από τις υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του νόμου που διέπει τις κολυμβητικές δεξαμενές. Ωστόσο το θέμα δεν προχώρησε καθώς φαίνεται πως για άλλη μια φορά οι φάκελοι… χάθηκαν! Συγκεκριμένα οι υγειονομικές υπηρεσίες ζητούσαν τον εκσυγχρονισμό του νόμου και το διαχωρισμό του όρου κολυμβητικές δεξαμενές, σε αυτές που έχουν δημόσια χρήση και στις ιδιωτικές. Με το πέρας αρκετού χρονικού διαστήματος και αφού δεν υπήρχε ανταπόκριση, οι υπηρεσίες ζήτησαν μέσω επιστολών να τύχουν επίσημης ενημέρωσης σχετικά με την πορεία του νομοσχεδίου και τη διαβούλευση. Το 2018 ενημερώθηκαν ότι χάθηκαν οι φάκελοι.

Το ζήτημα των κολυμβητικών δεξαμενών συζητήθηκε στα πλαίσια της γενικότερης αναθεώρησης και του εκσυγχρονισμού του νόμου, κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών, η οποία είχε μπροστά της σχετική πρόταση. Σκοπός της πρότασης, του Βουλευτή Ηλία Μυριάνθους, είναι η αναθεώρηση του ορισμού του όρου «δημόσια κολυμβητική δεξαμενή», ώστε να συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών.

Επίσης η λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας λειτουργίας δημόσιας δεξαμενής θα πρέπει να γίνεται εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σχετικά με την ανανέωση της άδειας, αυτή θα γίνεται αυτόματα κάθε ένα χρόνο, εκτός εάν αιτιολογημένα η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις. Δυνατότητα ιεραρχικής προσφυγής προς τον Υπουργό Εσωτερικών θα δίνεται και στην περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή παραλείψει να εκδώσει τη σχετική άδεια. Από την πλευρά του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ζητά όπως μη χρειάζεται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, αφού γίνονται οι νενομισμένοι έλεγχοι από τις υγειονομικές υπηρεσίες και από την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία. Επίσης θέτει ζήτημα για τον ορισμό των δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς υπάρχουν δωμάτια σε ξενοδοχεία που διαθέτουν τη δική τους πισίνα.

Ο Σύνδεσμος εργολάβων ανάπτυξης γης, ζήτησε να διαχωριστούν οι δύο άδειες. Δηλαδή να εκδίδεται ξεχωριστή άδεια οικοδομής και πολεοδομική, για την πισίνα από ότι για το ξενοδοχείο. Ως εκ τούτου η πρόεδρος της Επιτροπής, Ελένη Μαύρου, όρισε τη συνέχεια της συζήτησης για τις 2 Δεκεμβρίου, ώστε να συντονιστούν οι υπηρεσίες του κράτους. Ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να ενημερώσει σχετικά με το πού βρίσκεται το νομοσχέδιο αλλά και για τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επεσήμανε πως σε περίπτωση που δεν βρεθεί το νομοσχέδιο του 2013, τότε η Βουλή θα προχωρήσει με την πρόταση νόμου του κ. Μυριάνθους.

Γιάννης Κακαρής