Χρίστος Κυπρή: Τα δημόσια νοσηλευτήρια εγκαταλείφθηκαν από το κράτος και χρειάζονται τη στήριξή μας

Από την «πρώτη γραμμή» της πανδημίας στην «πρώτη γραμμή» των εκλογών, ο Δρ Χρίστος Κυπρή, υποψήφιος βουλευτής του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις για την επαρχία Αμμοχώστου, μιλώντας στη «Χαραυγή», γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα προβλήματα των δημοσίων νοσηλευτηρίων, επισημαίνει την ανάγκη για στήριξή τους, καθώς αφέθηκαν, όπως λέει, στο περιθώριο από την κυβέρνηση.

Συνέντευξη στον  Ειρηναίο Πίττα

Από συντονιστής ασθενών COVID-19, υποψή­φιος βουλευτής. Πώς πήρατε αυτή την απόφα­ση;

Η Κύπρος χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε μια αλλα­γή. Χρειάζεται ανθρώπους που να νοιάζονται πραγ­ματικά για τον συνάνθρωπό τους. Πάντοτε ήμουν το άτομο που ήταν στην «πρώτη γραμμή». Νιώθω ότι η πατρίδα μου με χρειάζεται. Ο τομέας της Υγείας πάσχει. Το ΓεΣΥ έχει πολλά προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν. Τα δημόσια νοσηλευτήρια αφέθη­καν από το κράτος και χρειάζονται τη στήριξή μας. Πρώτιστος στόχος του ΑΚΕΛ είναι η στήριξή τους. Η εργασία μου στα δημόσια νοσηλευτήρια τα τε­λευταία 10 χρόνια μού επιτρέπει να γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματά τους και τον τρόπο δι­όρθωσής τους.

Ποια είναι τα διδάγματα από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και ποιες οι προτεραιότη­τες στη μετα-COVID εποχή;

Η πανδημία μάς υπενθύμισε πρώτον ότι η Υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και δεύτερον την ανα­γκαιότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων μας. Οι προτεραιότητες στη μετα-COVID εποχή είναι ο εκ­συγχρονισμός και η αναδιοργάνωση της δημόσιας υγείας και η ουσιαστική στήριξη των συμπολιτών μας στην επερχόμενη οικονομική κρίση μετά την πανδημία.

Σας ανησυχεί η πορεία αυτονόμησης των δη­μοσίων νοσηλευτηρίων μετά και την ανάλη­ψη όλου του βάρους της πανδημίας;

Η πολιτική λιτότητας και η παρελκυστική πολι­τική της κυβέρνησης οδήγησε τον δημόσιο τομέα της Υγείας στην απονεύρωση, την αυτοαποσύνθεση, την κοινωνική δυσφήμιση, στη συρρίκνωση και πε­ριθωριοποίηση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επέκτεινε το επικίνδυ­νο φαινόμενο μονοπώλησης και ξεπουλήματος των υπηρεσιών με την υποβάθμιση και διάλυση των αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα των υπηρεσιών καρκίνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων είναι ο εκσυγχρονι­σμός και η αναδιοργάνωσή τους για να καταστούν πιο αποδοτικά και ανταγωνιστικά, διατηρώντας τον κοινωνικό τους ρόλο και χαρακτήρα.

Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα είναι αδύνατο να κα­ταστούν οικονομικά ανεξάρτητοι και αυτοσυντήρη­τοι οργανισμοί.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συνα­γερμού παρ’ όλο που δεσμεύτηκε να εκσυγχρονίσει τα δημόσια νοσηλευτήρια, δεν προχώρησε την πα­ραμικρή βελτίωσή τους.

Το 2024 τελειώνει η χρηματοδότηση των δημο­σίων νοσηλευτηρίων από το κράτος. Φαίνεται σχε­δόν ακατόρθωτο να ολοκληρωθούν οι προϋποθέσεις για την αυτονόμησή τους. Επομένως, επιβάλλεται η επέκταση της χρηματοδότησής τους.

Πώς φιλοδοξείτε να πείσετε τους ψηφοφό­ρους, ειδικότερα τους νέους, να κατέλθουν στην κάλπη, δεδομένου ότι η απαξίωση των κομμάτων βρίσκεται σε έξαρση;

Όταν καθημερινά παρουσιάζεται και νέο σκάνδα­λο διαφθοράς και κανείς δεν τιμωρείται, αντιλαμβά­νεστε ότι αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινω­νία και ιδιαίτερα στους νέους. Νιώθουν δικαίως ότι ζουν σε μια άδικη κοινωνία που οι λίγοι εκμεταλ­λεύονται τους πολλούς. Δυστυχώς όμως, υπάρχει μια τάση να βάζουν όλα τα κόμματα και πολιτικούς στο ίδιο σακούλι. Πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο και να του μεταδώσουμε αυτή τη διαφορετικότητα. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι τα λόγια, αλλά οι πράξεις. Με τις πράξεις μας θα τους πείσουμε να έλ­θουν στις κάλπες.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.