€315.647 για ένα χρόνο στον πιο ψηλά αμειβόμενο ιατρό με βούλα Υπουργικού

Την απουσία ικανοποιητικών μηχανισμών ελέγχου για την καταβολή των επιδομάτων εντοπίζει στην Έκθεσή του για τον ΟΚΥπΥ η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται κάθε χρόνο πρόνοια, με την οποία καθορίζεται ότι σε ουδεμία περίπτωση είναι δυνατόν η υπερωριακή αποζημίωση που καταβάλλεται σε κρατικό υπάλληλο να υπερβεί τη μηνιαία μισθοδοσία του, ωστόσο ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει την περίπτωση του πιο υψηλά αμειβόμενου ιατρού, ο οποίος είναι Βοηθός Διευθυντής Κλινικής και ο οποίος έλαβε κατά το 2021 συνολική αμοιβή ίση με €315.647 και αυτό με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου.

«Με Απόφαση του ΥΣ, ημερ 20.2.2018, ο ιατρός αυτός (τότε Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης, εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου) εγκρίθηκε όπως, κατ’ εξαίρεση, του καταβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση, πέραν της αντιμισθίας του, για όλα τα έκτακτα ιατρεία που καλείται να καλύψει εκτός ωρών εργασίας, με σταθερό ποσό κατά περιστατικό (από €400 έως και €1.300, αναλόγως του περιστατικού). Στην πρόταση του ΥΥ προς το ΥΣ αναφέρεται ότι, πριν την εργοδότησή του, σχεδόν όλα τα περιστατικά της ειδικότητάς του αποστέλλονταν στον ιδιωτικό τομέα ή σε κέντρα του εξωτερικού, με αποτέλεσμα το κράτος να επιβαρύνεται με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Από τον έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι το Υπουργικό δεν έχει εξουσία να αποφασίσει την εξαίρεση οποιουδήποτε προσώπου, συνεπώς η απόφαση λήφθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας. Αν και η εξαίρεση αφορά μόνο το 2018, αυτή καλύπτει και τα έτη 2019-2021. Επίσης, είναι ο μόνος στον οποίο καταβλήθηκε κατά την περίοδο του ελέγχου κατ’ αποκοπή υπερωριακή αποζημίωση ανά περιστατικό».

Ελένη Κωνσταντίνου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy