Βήμα προς βήμα οι υποχρεώσεις εταιρειών και κράτους

Του Τάσου Περδίου

Σε όλες τις συζητήσεις των τελευταίων μηνών για το καυτό θέμα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου, ένα ήταν το βασικό αίτημα του Δήμου Λάρνακας, ο οποίος είναι το θύμα της αμέλειας και της αδιαφορίας του κράτους από τη μια και των εταιρειών από την άλλη εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες: Οδικός χάρτης. Στη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στις 3 Απριλίου 2018, ο Υπουργός Ενέργειας παρουσίασε στους εκπρόσωπους του Δήμου Λάρνακας οδικό χάρτη. Τον παρουσιάζουμε συνοπτικά σήμερα με την υποσημείωση ότι ο Δήμος Λάρνακας έχει ήδη ζητήσει συγκεκριμένες προσθήκες και αλλαγές ώστε να καλυφθούν κενά που εντοπίστηκαν και να διασφαλιστεί η υλοποίησή του. Ο χάρτης περιλαμβάνει βήμα προς βήμα τις υποχρεώσεις όλων των κρατικών τμημάτων και των εταιρειών υγρών καυσίμων και υγραερίου ώστε να γίνει κατορθωτό εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίστηκαν να φύγουν όλες οι εγκαταστάσεις από τη Λάρνακα και να στεγαστούν στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού ΕΒΠΒ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EXXON MOBIL ΚΑΙ BP
Σε ό,τι αφορά τη μεταβατική λύση, οι δύο εταιρείες που οφείλουν να μετακομίσουν προσωρινά σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις είτε της VTTV που ήδη διαθέτει τερματικό είτε της Πετρολίνα που διαθέτει εγκαταστάσεις αλλά χρειάζονται επέκταση, είναι η Exxon Mobil και η BP. Με βάση τον Οδικό Χάρτη, οι δύο εταιρείες οφείλουν να διαβουλευθούν και να καταλήξουν με τους ιδιοκτήτες των τερματικών στο Βασιλικό μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Αφού γίνει αυτό, έχουν υποχρέωση να υπογράψουν δεσμευτικές συμφωνίες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 και από το σημείο εκείνο θα έχουν στη διάθεσή τους 15 μήνες για να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους αφού το χρονοδιάγραμμα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
Η Πετρολίνα είναι η μια από τις δύο εταιρείες που διαθέτουν ιδιωτικά τερματικά στο Βασιλικό, αλλά χρειάζονται επέκταση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οδικός Χάρτης ορίζει προθεσμία για κατάθεση μελετών και αιτήσεων για άδειες των εγκαταστάσεων και κατασκευή μέχρι τον Απρίλιο του 2019. Θα ακολουθήσουν, σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες του Οδικού Χάρτη, οι δοκιμές και η προετοιμασία και οι άδειες που απαιτούνται πριν τη λειτουργία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019. Αφού γίνουν αυτά, καθορίζεται μεταβατική περίοδος με παράλληλη λειτουργία και των δύο εγκαταστάσεων μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019 και μεταφορά των αποθεμάτων τρίτων εταιρειών υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σχετική συμφωνία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ)

ΕΛΠΕ (Ιδιόκτητο τερματικό)
Σε ό,τι αφορά τη μόνιμη λύση για τη μετακίνηση των υγρών καυσίμων, ο Οδικός Χάρτης προνοεί μόνο για την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ αφού, όπως προαναφέραμε, οι άλλες δύο Exxon Mobil και BP δεσμεύονται να υιοθετήσουν τη μεταβατική λύση. Παρενθετικά, από την οπτική της Λάρνακας, η μεταβατική και η μόνιμη λύση δεν έχουν διαφορά αφού η ουσία είναι ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο οι εταιρείες θα αποχωρήσουν. Η ΕΚΟ όμως δεν αποδέχεται τη μεταβατική λύση, την ενοικίαση δηλαδή χώρων από υφιστάμενα τερματικά και δεσμεύεται για ανέγερση ιδιόκτητου τερματικού. Στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τη συμφωνία να λάβει απόψεις από τα κρατικά τμήματα και να εξασφαλίσει πολεοδομική έγκριση μέχρι τον Ιούνιο του 2018.
Δύο μήνες αργότερα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την άδεια οικοδομής και να έχει υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης της γης. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων τοποθετείται ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2019 και ακολουθεί τρίμηνη περίοδος δοκιμών και προετοιμασίας μέχρι τον Νοέμβριο. Οι άδειες που απαιτούνται πριν τη λειτουργία θα πρέπει να εξασφαλιστούν επίσης μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 και ακολουθεί η μεταβατική περίοδος με παράλληλη λειτουργία του υφιστάμενου τερματικού στη Λάρνακα και του νέου στο Βασιλικό μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Η μόνιμη λύση προβλέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

ΚΡΑΤΟΣ
Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του κράτους για τη μόνιμη λύση στα υγρά καύσιμα, εκκρεμεί η καταβολή αποζημιώσεων για τεμάχια που παραχωρούνται στις εταιρείες καθώς και οι απαλλοτριώσεις για την Ενεργειακή Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού και το οδικό δίκτυο. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Το οδικό δίκτυο, όπως προβλέπει ο Οδικός Χάρτης, θα φτάσει στην ολοκλήρωσή του τον Ιούνιο του 2021. Επίσης ανάμεσα στις υποχρεώσεις του κρατικού μηχανισμού είναι η εγκατάσταση του συστήματος αγωγών πυρόσβεσης με προθεσμία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 και η κατασκευή και λειτουργία Πυροσβεστικού Σταθμού με λήξη χρονοδιαγράμματος τον Αύγουστο του 2020.
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ (Αδειοδότηση 6 μήνες – Κατασκευή 9-12 μήνες)
Το αγκυροβόλιο χρειάζεται 6 μήνες για να αδειοδοτηθεί και 9-12 μήνες για να κατασκευαστεί σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης. Απαιτείται συμφωνία εταιρειών που θα χρησιμοποιούν το αγκυροβόλιο για μετοχική σύνθεση, πρόσβαση και λειτουργία μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και κατασκευαστικές εργασίες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Συμφωνία μεταξύ των εταιρειών σχετικά με τη μετοχική σύνθεση, την πρόσβαση και τη λειτουργία χρειάζεται και για τους αγωγούς πετρελαιοειδών. Η συμφωνία αυτή επίσης τοποθετείται χρονικά μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Η εγκατάσταση των αγωγών πρέπει να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2019.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΡΑΤΟΣ
Στο θέμα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων υγραερίου είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα αφού δεν υπάρχουν ούτε υφιστάμενα ιδιόκτητα τερματικά στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού. Αυτό σημαίνει ότι η λύση που προτείνεται είναι μόνιμη και εκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Το κράτος έχει υποχρέωση συνοπτικά να κατασκευάσει την Α’ Φάση του οδικού δικτύου και τον Πυροσβεστικό Σταθμό που είναι κοινός και όπως προαναφέραμε πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2020.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ – ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ – ΙΝΤΕΡΓΚΑΖ ΚΑΙ ΕΛΠΕ
Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των τεσσάρων εταιρειών η κατάσταση έχει περιπλεχθεί κυρίως λόγω υπαναχωρήσεων της ΕΚΟ από συμφωνηθέντα. Η ΕΚΟ έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την αρχική κοινοπραξία των τεσσάρων εταιρειών, οπότε ο σχεδιασμός, όπως αποτυπώνεται και στο Μνημόνιο και τον συνημμένο οδικό χάρτη, κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Με βάση το σχεδιασμό, η ΕΚΟ προχωρεί με την ανέγερση ιδιόκτητου τερματικού και οι άλλες τρεις εταιρείες, Πετρολίνα, Σύνεργκαζ και Ίντεργκαζ, με κοινοπραξία. Ο οδικός χάρτης προβλέπει κοινά χρονοδιαγράμματα για την κοινοπραξία και την ΕΚΟ τα οποία προβλέπουν ετοιμασία σχεδίων και μελετών μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων τοποθετείται χρονικά με ορίζοντα τον Αύγουστο του 2020 και ακολουθεί δοκιμαστική περίοδος και προετοιμασία τους τέσσερις επόμενους μήνες. Η μεταβατική περίοδος με παράλληλη λειτουργία και των δύο εγκαταστάσεων προβλέπεται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021.

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ – ΑΓΩΓΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Το αγκυροβόλιο προβλέπεται να κατασκευαστεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019. Για τους αγωγούς υγραερίου απαιτείται συμφωνία μεταξύ των εταιρειών για τη χρήση μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο και εγκατάσταση των αγωγών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.