Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο οργανισμός αυτός δημιουργήθηκε για να παρέχει στα διάφορα όργανα και φορείς της ΕΕ συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου. Οι θεματικοί τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού καθορίζονταν...

Η δίωξη μειονοτήτων λόγω πεποιθήσεων ή θρησκείας

Οι διακρίσεις και η δίωξη µειονοτήτων για λόγους πεποιθήσεων ή θρησκείας διαπράττεται από διαφόρους φορείς -κράτη, µη κρατικούς φορείς ή συνδυασµό των δύο- και µπορεί να προσλάβει διάφορες µορφές, από δολοφονίες, βασανιστήρια, µαζικές φυλακίσεις,...

Η νέα στρατηγική για την Αφρική

Στην ολομέλεια συζητήθηκε η νέα στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική. Στην έκθεση υπήρξαν κάποιες αναφορές σχετικά με οικονομική ενίσχυση της περιοχής κ.λπ., αλλά δυστυχώς δεν ήταν παρά ένας μανδύας για τη συνέχιση των...

Το 1ο Femme Fest Cyprus έχει ήδη γραφτεί στην ιστορία του Γυναικείου Κινήµατος της...

Χθες πραγµατοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ προώθησης της έµφυλης ισότητας στην Κύπρο, το Femme Fest Cyprus. Σε µια περίοδο που οι γυναίκες δέχονται τον µεγαλύτερο αντίκτυπο από τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που είναι καθηµερινά αντιµέτωπες...

Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» 2021-2027

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα προέκυψε τον Απρίλιο του 2018 µετά από ψήφισµα του Ευρωκοινοβουλίου που κάλεσε την Επιτροπή για θέσπιση ενός ευρωπαϊκού µηχανισµού αξιών, εντός του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (2021-2027). Σκοπός του είναι η στήριξη...

Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική µε επιθετικές τάσεις και συναποφάσεις µε το ΝΑΤΟ

Η Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζήτησε την Έκθεση για το 2021 που παρέχει µια γενική επισκόπηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συγκεκριµένες συστάσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση/ολοκλήρωσή της. Η...

Η επισιτιστική ανασφάλεια και οι κατακόρυφες αυξήσεις

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται στις άφθονες προμήθειες της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε σιτάρι, καλαμπόκι και φυτικό λάδι, οι τελευταίες εξελίξεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν ήδη...

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 και το 2021

Το Ευρωκοινοβούλιο συζητά µια φορά το χρόνο έκθεση στην οποία σκιαγραφείται το επίπεδο των θεµελιωδών δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη. Η έκθεση καταπιάνεται συνήθως µε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής / κοινωνικής...

Άµβλωση: Να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατα των γυναικών

Η άµβλωση, σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης. ∆υστυχώς, το 45% του συνόλου των αµβλώσεων είναι µη ασφαλείς, εκ των οποίων το 97% λαµβάνει χώρα στις αναπτυσσόµενες χώρες....

Αριστερά: Πέντε λόγοι για τους οποίους οι ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ είναι απαράδεκτες

Με ένα ακόµη Έκτακτο Ενεργειακό Συµβούλιο να έχει λήξει χωρίς αποτέλεσµα, είναι φανερό ότι, παρά τις καταστροφικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η Επιτροπή συνεχίζουν να απογοητεύουν µε...

Συντηρητικοί και ακροδεξιοί προσπάθησαν να εμποδίσουν ψήφισμα για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα

Το σώμα μου, η επιλογή μου Ένα σημαντικό ψήφισμα, το οποίο τέθηκε ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου αυτή τη βδομάδα ήταν η έκθεση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με θέμα την κατάσταση της σεξουαλικής και...

Με πρόσχημα την κυβερνοασφάλεια επιχειρείται ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης της Ε.Ε.

Στη λογική της μιλιταριστικής Ε.Ε. κινήθηκε και η «Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ». Μέσα από την Έκθεση επιδιώκεται η προσπάθεια ανάπτυξης των δυνατοτήτων της Ε.Ε. στον τομέα της κυβερνοάμυνας,...

Προϊόντα καταναγκαστικής εργασίας δεν έχουν θέση στην Ε.Ε.

Περισσότερα από 25 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι θύµατα καταναγκαστικής εργασίας σε όλο τον κόσµο, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO). Το 71% αυτών είναι γυναίκες και κορίτσια και ένα στα τέσσερα θύµατα είναι παιδιά....

Για να έχουν τα παιδιά ένα ασφαλές περιβάλλον στο παιχνίδι

Η Οδηγία για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών (ΟΑΠ) υιοθετήθηκε το 2009 µε σκοπό να καθορίσει τις προϋποθέσεις ασφαλείας αναφορικά µε γενικούς και συγκεκριµένους κινδύνους που µπορούν να παρουσιάσουν παιχνίδια για παιδιά ηλικίας κάτω των...

Ψηφιακή μετάβαση που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και όχι τις πολυεθνικές

Να μην παραδώσουμε στην τεχνολογία το προνόμιο του «αλγοριθμικού ρυθμιστή»   Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2017, τα 2/3 των πολιτών των ΚΜ της ΕΕ δήλωσαν ότι οι εν λόγω τεχνολογίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην ίδια...

Η στρατηγική της ΕΕ για μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στην εκπαίδευση των παιδιών...

Από το ξέσπασµα της Covid-19 µέχρι σήµερα, η πανδηµία έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης για εκατοµµύρια παιδιά παγκοσµίως. Βάσει πρόσφατης έκθεσης της UNICEF, στο αποκορύφωµα της πανδηµίας, περισσότεροι από 1,5 δισεκατοµµύριο µαθητές,...

Ευρωκοινοβούλιο: Αναστολή των διαπραγματεύσεων με Τουρκία

Με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητά από την Κομισιόν αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, καταγράφοντας την οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το...

Έκθεση του ΕΚ για τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ινδοειρηνικού στον...

Τον Σεπτέµβριο του 2021 η ΕΕ παρουσίασε τη στρατηγική της ΕΕ για τον Ινδο-Ειρηνικό. Είναι µια στρατηγική κυρίως προθέσεων και φιλοδοξιών για να καταστεί η ΕΕ πιο παρούσα και ορατή στην Ανατολική Ασία και τη Νοτιοανατολική...

Ολοκληρωµένη στρατηγική καταπολέµησης του καρκίνου

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. 1,3 εκατ. συνάνθρωποί µας χάνουν τη µάχη κάθε χρόνο. Εξ αυτών, 6.000 είναι παιδιά. Και όµως, το 40% των καρκίνων µπορεί να προληφθεί και µε...

Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κίνας

Την 1η Απριλίου 2022 οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποίησαν υβριδική Σύνοδο Κορυφής μετά από επανειλημμένες καθυστερήσεις. Τα γεγονότα της Ουκρανίας έχουν σίγουρα...

From our network

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις λιχουδιές στα κατοικίδια

Οι λιχουδιές για τα αγαπημένα μας κατοικίδια, τον σκύλο και τη γάτα, είναι… η χαρά της ζωής. Ωστόσο, πρέπει να δίνονται με...
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Buruan daftar slot online resmi terbaik

Langkah bermain judi slot online di internet.

Permainan judi slot online terbaik

slot hoki terpercaya

Kumpulan bandar judi bola parlay terpercaya dengan pilihan game judi online terlengkap, mulai dari permainan slot online, togel online, casino online, tangkas dan masih banyak lagi. situs judi bola situs judi bola dunia situs judi bola online judi bola online slot online Pkv Games